MÜSLÜMAN BİLGİNLERİMİZ (3)

Geçmiş tarihlerde yaşamış ve insanlık tarihine fikirleri ile, keşif ve icatları ile hizmetler yapmış Müslüman İlim Ebul-KasımAdamlarını bugünün müslüman gençlerine geçmişine sahip olsun, ibret alsın ve heveslenerek bu asrın müslüman düşünürleri, fikir adamları, mucitleri ve kâşifleri olsun dua, temenni ve arzusu ile tanıtmaya çalışacağız.

Bu yazı serimizde Biyografilerini bulacağınız Müslüman Alimlerimizin üçüncüsü:

  1. EBU’L-KASIM EL-ZEHRAVİ (936 – 1013)

Batı kaynaklarında Albucasis olarak bilinen Ebu’l Kasım Halef İbn el-Abbas el-Zehravi MS. 936’da Kurtuba (Cordoba)’nın yakınlarındaki Zehra’da doğmuştur. İslam çağının en tanınmış cerrahlarından biri olmuştur ve İspaya Kralı El-Hakem’e hekimlik yapmıştır. Zengin anlamlı özgün katkıları ile dolu uzun bir tıbbi kariyerden sonra,  1013’te öldü.

Ortaçağ Avrupâsında doktorluk yasaklanırken, Avrupâ nın İslâm dünyası aynı çağda dev adımlar atıyor, büyük doktorlar yetiştiriyordu. Bu doktorlardan biri de Ebu’l-Kasım Zehravi idi. Zamanında ilim ve kültür seviyesi en yüksek olan Kurtuba Üniversitesi’nde öğrenim gördü.

Zehravi, önce Endülüs Emevi halifelerinden Üçüncü Abdurrahman ile, sonra yerine geçen İkinci Hakem devrinde saray doktoru olarak çalıştı ve hükümdarların özel doktoru Müslüman cerrahların babası olarak kabul edilen Zehravi, daha çok cerrahi sahasında başarılı ve meşhurdur.

Tıp biliminin farklı yönlerini kapsayan otuz ciltten oluşan El-Tasrif isimli onun ünlü Tıbbi Ansiklopedisi ile olduğu gibi cerrahideki ilk ve özgün büyük buluşları sebebiyle de iyi tanınmaktadır. Bu serinin daha önemli bölümü, dağlama, mesaneden taş atılması, hayvanların incelenmesi, ebelik, kan durdurucu maddeler ve göz, kulak ve boğaz cerrahisi dahil onun tarafından gerçekleştirilen operasyonları esas alarak cerrahi tedavilerin çeşitli yönlerini tanımlayan, cerrahi üzerine üç kitaptan oluşmaktadır. Ölü ceninin atılması ve ampütasyon dahil, birkaç hassas operasyonu mükemmelleştirmiştir.

El-Tasrif, ilk olarak Orta Çağda Cremonalı Gherard tarafından Latince’ye tercüme edilmiştir. Bu, Avrupa’daki birkaç editör tarafından takip edilmiştir. Kitap, kullanımdaki ya da onun tarafından geliştirilmiş, cerrahi aletlerin sayısız diyagramlarını ve resimlerini içermekteydi ve birkaç yüzyıl kadar Avrupa ülkelerindeki tıp müfredatlarının bir parçasını oluşturmuştur. Müslümanların cerrahiden çekindikleri görüşünün aksine, El-Zehravi’nin El-Tasrif’i bu uygulamalı bilim dalı için muazzam bir koleksiyon tedarik etmiştir.

El-Zehravi birkaç cerrahi aletin mucididir. Bunların üçü göze çarpmaktadır: (i) kulağın iç muayenesi için bir alet, (ii) idrar yolunun dahili tetkiki için bir alet, ve (iii) boğazdan yabancı cisimleri çıkarmak ve ya uygulamak için bir alet. Dağlama yoluyla hastalıkları iyileştirmede uzmanlaşmış ve tekniği hemen hemen 50 farklı operasyonda uygulamıştır.

Kitabı El-Tasrif’te, El-Zehravi, modern karşılıkları K.B.B. (kulak-burun-boğaz), Oftalmoloji (Göz bilimi), vb. olan ihtisaslaşmış dallarda cerrahi tedavinin kapsamlı bir anlatımına ilave olarak, aynı zamanda çeşitli ilaçların hazırlanışını da ele almış ve de süblimleştirme (tasfiye etme) ve kan dolum giderme gibi tekniklerin uygulanışını detaylı olarak tanımlamıştır. El-Zehravi, aynı zamanda, diş hekimliğinde de bir uzman idi ve kitabı çeşitli önemli diş ameliyatlarının bir tanımına ilave olarak, burada kullanılan çeşitli aletlerin çizimlerini de içermektedir. Aynı hizada olmayan ve deforme olmuş dişlerin problemlerini ve bu kusurların nasıl düzeltileceğini ele almıştır. Yapay dişleri hazırlama ve bunlarla kusurlu olan dişleri değiştirme tekniğini geliştirmiştir. Tıpta, müstesna bir hastalık olan hemofiliyi (kanarca) ayrıntılı olarak tanımlayan ilk kişidir.

El-Zehravi’nin tıp ve cerrahi alanını çok derin bir şekilde etkilediğinden hiçbir şüphe olamaz ve onun tarafından ortaya atılan prensipler tıp biliminde, özellikle cerrahide güvenilir olarak tanınmaktadır. Bunlar tıp dünyasını etkilemeye beş yüzyıl kadar devam etmiştir. Dr. Cambell’e göre (Arap Tıp Tarihi), onun tıp bilimi prensipleri Avrupa tıp müfredatındaki Galen’in ilkelerini geride bırakmıştır.

Yoruma kapalıdır.